Tikėjimo metai

Popiežiaus Benedikto XVI sprendimu, Tikėjimo metai prasideda 2012 m. spalio 11 dieną, minint Vatikano II Susirinkimo pradžios penkiasdešimtąsias ir naujojo Katalikų Bažnyčios katekizmo dvidešimtąsias išleidimo metines, o pasibaigs 2013 metų lapkričio 24 dieną, minint Kristaus, Visatos Valdovo iškilmės dieną.

Bažnyčia atkreipia dėmesį, kad Tikėjimo metai tikintiesiems taptų galimybe sužadinti „norą išpažinti tikėjimą pilnatviškai ir iš naujo tvirtai įsitikinus“; kad būtų „puiki proga intensyviau švęsti  tikėjimą liturgijoje, pirmiausia Eucharistijoje“; kartu trokšta, „kad tikinčiųjų liudijimas  gyvenimu taptų  įtikinamesnis“; bei tuo pačiu kviečia iš naujo atrasti  išpažįstamo, švenčiamo,  įgyvendinamo ir maldoje reiškiamo tikėjimo turinį ir apmąstyti patį tikėjimo aktą“ (plg. Porta fidei, 9).

Taigi, Tikėjimo metai – tai kvietimas kiekvienam žmogui susimąstyti, ką reiškia man tikėjimas asmeniškai, kaip aš suvokiu save Bažnyčioje, kaip suprantu tuos tikėjimo slėpinius liturgijos šventime ir kaip aš atsiliepiu į tą Dievo dovaną savo gyvenimu.