Katalikų Bažnyčios katekizmas

Visiems, kurie nori sistemingai pažinti tikėjimo turinį, vertinga ir būtina pagalbinė priemonė bus Katalikų Bažnyčios katekizmas. Jis yra vienas svarbiausių Vatikano II Susirinkimo vaisių. [...] Tikėjimo metai turėtų išreikšti vieningas pastangas iš naujo atrasti ir išstudijuoti pagrindinį tikėjimo turinį, sistemingai ir organiškai sutrauktą į Katalikų Bažnyčios katekizmą. Juk ten spindi mokymo lobis, Bažnyčios per dutūkstantmetę istoriją sukauptas, sergėtas ir perduotas. Nuo Šventojo Rašto iki Bažnyčios tėvų, nuo teologijos mokytojų iki šventųjų šimtmečių tėkmėje Katekizmas nenykstamai primena daugybę būdų, kuriais Bažnyčia apmąstė tikėjimą ir tobulino mokymą, siekdama suteikti tikintiesiems tikrumo jų tikėjimo gyvenime.
Benediktas XVI, Porta fidei, 11

Lietuviški Visuotinės Bažnyčios katekizmų, parengtų po Vatikano II Susirinkimo, vertimai:

KATALIKŲ BAŽNYČIOS KATEKIZMAS.
Tarpdiecezinė katechetikos komisijos leidykla, 1996.
Darbinis www su pagrindinėmis 1997 m. norminio leidimo pataisomis, parengtas Katalikų interneto tarnybos 2003 m.
KATALIKŲ BAŽNYČIOS KATEKIZMAS. Santrauka.
Katalikų interneto tarnyba, 2007. Leidinio PDF
YOUCAT lietuviškas. Jaunimo katekizmas. Katalikų pasaulio leidiniai, 2011. Kopijos internete neskelbiamos. Oficiali svetainė (ne lietuvių kalba): www.youcat.org KATALIKŲ BAŽNYČIOS KATEKIZMAS. Antras leidimas.
Lietuvos Vyskupų Konferencija. Katalikų pasaulio leidiniai, 2012.
Darbinis www parengtas Katalikų interneto tarnybos 2009 m.

Plačiau

  • Katalikų Bažnyčios katekizmas: www.katekizmas.lt (1996 m. lietuviško leidimo 2003 metų webteksto redakcija, atsižvelgianti į 1997 m. norminio galutinio lotyniško leidimo papildymus)
  • Katalikų Bažnyčios Katekizmo santrauka (kompendiumas, 2007 m. vertimas lietuvių kalba, PDF)
  • Jaunimo katekizmas (YouCat) – ieškokite knygynuose.
  • Nauja Katalikų Bažnyčios katekizmo laida lietuvių kalba – jau galima įsigyti knygynuose. Kas naujo naujame leidime lietuvių kalba? Paskelbtas Jono Pauliaus II apaštališkasis laiškas Laetamur magnopere, skirtas Katalikų Bažnyčios katekizmo lotyniškojo pavyzdinio leidimo patvirtinimui, atsižvelgiant į privalomas teksto pataisas bei patį lotyniškojo norminio leidimo (1997 m.) tekstą ir naujus Šventojo Rašto bei Vatikano II Susirinkimo tekstų lietuviškus vertimus atlikta nauja teksto redakcija, atitinkamai lotyniškam norminiam leidimui pakeistas išnašų pateikimas ir naujai parengta teminė rodyklė. Nepilnai parengtą tekstą galima rasti: Nauja Katekizmo redakcija (www darbinis tekstas)
Nuorodos į komentarus:

Kun. Dariusz Kowalczyk SJ trumpų apybraižų ciklas Vatikano radijui „Katalikų Bažnyčios katekizmas trumpai“ »