Gyvenu tikėjimu, dėkoju ir meldžiuosi

Kai namuose jauku, miela ir gera, iš mūsų širdžių savaime kyla padėka, kuri prasiveržia maldos žodžiais į Tą, kuris mus apdovanojo nuostabiomis dovanomis. Todėl išmokime pastebėti tikėjime tuos mažyčius dalykus, kurie nepastebimi paprasta akimi, bet matomi širdimi, bet kuriuos mums teikia Viešpats kiekvieną dieną ir už kuriuos negalime būti nedėkingi. Pajuskime, kad Bažnyčia – tie namai, kuriuose „gera mums čia būti“. O kad taip galėtume pasakyti, reikia išmokti gyventi Tikėjimu, kad tie namai, kurių slenkstį peržengėme, taptų mūsų namais.
TEMOS. Nuorodos į medžiagą šioje svetainėje

Kančia

Kančios religija ir stereotipų nelaisvė. Tomas Viluckas (ARTUMA 2012, vasaris, p. 14–15)

Mokymas „Teisėta kančia".
Kalba kun. dr. Kęstutis Kėvalas, 2011-10-05.

Malda

Popiežiaus Benedikto XVI katechezė „Apie maldą senosiose kultūrose“.

Popiežiaus Benedikto XVI katechezė „Apie maldą (II)“.

Rožinis

Apaštališkasis laiškas apie šventąjį rožinį ROSARIUM VIRGINIS MARIAE . Jonas Pauliaus II, 2001 10 16

Biblinė Rožinio slėpinių prasmė (I). Kun. Danielius Dikevičius (ARTUMA 2008, sausis, p. 4–6)

Biblinė Rožinio slėpinių prasmė (II). Kun. Danielius Dikevičius (ARTUMA 2008, vasaris, p. 8–9)

Biblinė Rožinio slėpinių prasmė (III). Kun. Danielius Dikevičius (ARTUMA 2008, kovas, p. 11–12)

Biblinė Rožinio slėpinių prasmė (IV). Kun. Danielius Dikevičius (ARTUMA 2008, balandis, p. 8–10)