Tikėjimo metų himnas

Apie himną originalo kalba: www.annusfidei.va. Originalo tekstas – Eugenio Costa, muzika – Ivo Meini Mu.

Credo, Domine, adauge nobis fidem!
(Tikiu, Viešpatie, sustiprink mūs tikėjimą!)

Himnas Tikėjimo metams

Parsisiųsti tekstą su natomis WORD | 2,9 Mb
1, 2 ir 6 stulpelius lietuvių kalba gieda jungtinis Marijos radijo choras,
vad. Vita Liaudanskaitė-Vaitkevičienė:

1. Kelyje nuo lūkesčių apsunkę
esam gundomi nakties.
Sutinki mus, apreiški savo Tėvą,
Tu – Aukščiausiojo Sūnus.
       Credo Domine, credo.
Su keliaujančiais tarp mūsų šventaisiais,
o Viešpatie, Tau sakom:
       Adauge, adauge nobis fidem.
       Credo Domine, adauge nobis fidem.

2. Kelyje silpni mes ir sutrikę
be kasdienės mūsų duonos.
Tu pasotini skaidria šviesa Kalėdų,
mums esi Žvaigždė Aušrinė.
       Credo Domine, credo.
Su Marija, tikėjimo Buveine,
o Viešpatie, Tave meldžiam:
       Adauge, adauge nobis fidem.
       Credo Domine, adauge nobis fidem.

3. Kelyje palūžę ir išvargę,
žaizdos atviros ir sopa.
Tavęs ieškančius dykynėje mus gelbsti –
Tu prisilieti ir išgydai.
    Credo Domine, credo.
Su vargdieniais mūsų laukiančiais prie vartų,
o Viešpatie, Tave kviečiam:
    Adauge, adauge nobis fidem!
    Credo, Domine, adauge nobis fidem!

4. Kelyje ant pečių su Tavo kryžium,
sekam Tavo pėdomis.
Tu prisikeli Velykų skaistų rytą,
mums esi Gyvasis amžinai.
    Credo Domine, credo.
Su drauge atgimti trokštančiais kukliaisiais,
o Viešpatie, maldaujam:
    Adauge, adauge nobis fidem!
    Credo, Domine, adauge nobis fidem!

5. Kelyje suburti kvietimo Tavo
į kaskart naujas Sekmines.
Vis iš naujo Tu siunti mums savo Dvasią,
Tu – mums ateitį atveriantis Žodis.
    Credo, Domine, credo!
Su Bažnyčia, Evangelijos nešėja,
o Viešpatie, Tavęs prašom:
    Adauge, adauge nobis fidem!
    Credo, Domine, adauge nobis fidem!

6. Kelyje kasdieniame su broliais
mes dėkingi žengiam vienybėj.
Tu takais šios žemės nuolat mus palydi,
tiktai Tu – išganymo viltis.
    Credo, Domine, credo!
Su pasauliu, kur jau skeidžias Karalystė,
o Viešpatie, Tau šaukiam:
    Adauge, adauge nobis fidem!
    Credo, Domine, adauge nobis fidem!

Itališkai ir kitomis kalbomis Tikėjimo metų atidarymo iškilmių metu iš Šv. Petro aikštės

Portugališkai, choras su solistais

Prancūziškai, solistas su ansambliu

Ispaniškai, ansamblis