Nenutrūkstama Švenčiausiojo Sakramento adoracija 2013 metais Tikėjimo metų proga

INTENCIJOS »

TVARKARAŠTIS:
Sausio 1—23 d. Kauno mieste PDF
Sausio 23 — vasario 8 d. Vilkaviškio vyskupijoje PDF
Vasario 8—15, 16—17, 19—20 d. Kaišiadorių vyskupijoje PDF
Vasario 15—16, 17—19, 20—23 d. Šiaulių vyskupijoje PDF
Nuo vasario 23 d. 8 val. iki vasario 24 d. 8 val. Kauno arkivyskupijos jaunimo centro koplyčioje (Vilniaus 7, Kaunas)
Vasario 24 — kovo 18 d. Panevėžio vyskupijoje PDF
Kovo 18 — balandžio 16 d. Kauno arkivyskupijoje PDF
Balandžio 15 — liepos 1 d. Telšių vyskupijoje PDF
Liepos 1—15 d. Kauno arkivyskupijoje PDF
Liepos 15 — rugpjūčio 10 d. Kaišiadorių vyskupijoje PDF
Rugpjūčio 9 — rugsėjo 6 d. Vilkaviškio vyskupijoje PDF
Rugsėjo 6—26 d. Panevėžio vyskupijoje PDF
Rugsėjo 26 — lapkričio 1 d. Šiaulių vyskupijoje PDF
» Lapkričio 1 — sausio 1 d. Vilniaus arkivyskupijoje PDF

2012 m. spalio 11 d. — 2013 lapkričio 24 d. visuotinėje Bažnyčioje yra paskelbti Tikėjimo metais. Tam popiežių Benediktą XVI paskatino keletas progų. Tai Vatikano II Susirinkimo pradžios 50-ųjų metinių minėjimas. Tai pat jau praėjo 20 metų, kai yra išleistas Katalikų Bažnyčios katekizmas. Tačiau svarbiausia Tikėjimo metų paskelbimo priežastis – paskata visoje Bažnyčioje atgaivinti tikėjimo karštį. Popiežius kviečia mus iš naujo įvertinti tikėjimo kraičio turtą. Šiandieniame pasaulyje, o ypač Vakarų kraštuose, yra pastebimas nepakankamas tikėjimo kultūros įvertinimas. Todėl labai svarbu vėl iš naujo suvokti, kokie šaltiniai palaiko mūsų asmeninį gyvenimą ir mūsų krikščioniškąją civilizaciją, kokia yra tikėjimo reikšmė žmogaus asmeniniam ir tautos vystymuisi.

Šiais metais visuotinėje Bažnyčioje yra skatinamos iniciatyvos, padedančios atgaivinti tikėjimą į Kristų. Ieškant naujų galimybių šiandieniam žmogui susitikti Viešpatį, Lietuvos vyskupai Tikėjimo metų proga nuoširdžiai kviečia Lietuvos žmones atnaujinti ir pagilinti Švč. Sakramento adoracijos praktiką. 2013  metų kiekvieną dieną kurioje nors Lietuvos bažnyčioje vyks nuolatinė 24 valandų ar nuo ryto iki vakaro besitęsianti Švč. Sakramento adoracija. Per visus metus ir per visas Lietuvos vyskupijas susidarys tarsi nenutrūkstama maldos grandinė, kurios tikslas – sušildyti mūsų Tėvynėje tikėjimą į Viešpatį. Tai ypatinga malda, kai žmogus asmeniškai kalba Viešpačiui, o Viešpats meilingai prakalbina žmogų. Autentiškas tikėjimas pirmiausia ir kyla iš maldos. „Tikiu, nes meldžiuosi“, – sakė garsus XX a. teologas Karlas Rahneris SJ.

Lietuvos vyskupai šiems Tikėjimo metams parinko šūkį, skelbiantį: „Tavo veido, Viešpatie, aš ieškau“ (Ps 27, 8). Švč. Sakramento adoracija yra labai gera proga su Viešpačiu susitikti „veidas į veidą“. Žmogaus gyvenime netrukus pradeda matytis vaisiai, kai jis įpranta praleisti ilgesnį laiką priešais Švč. Sakramentą. Galime sakyti, kad žmogaus veide tarsi atsispindi tai, kad jis yra kalbėjęsis su Viešpačiu maldoje. Tai atpažįstama iš jo viltingo žvilgsnio į kitą žmogų ir pasaulį, iš jo elgesio ir žodžių. Tačiau, kad tai įvyktų, žmogus turi sau sudaryti galimybę pabūti maldoje kalbėdamasis su Kristumi. Tai yra pirmoji sąlyga, kad ši visą Lietuvą sujungianti maldos akcija pavyktų. Antroji sąlyga yra tų parapijų, kuriose vyks Švč. Sakramento adoracija, kunigų bei pastoracijoje aktyviau įsitraukusių žmonių pastangos viešinti ir pristatyti jų parapijoje konkrečią dieną vykstančią adoraciją bei ją organizuoti. Todėl labai svarbu kruopščiai paruošti tos dienos Švč. Sakramento adoracijos eigą, kad kuo gausiau ir vaisingiau parapijos žmonės galėtų įsitraukti į šią ypatingą maldą. Apie konkrečiose parapijose vykstančią Švč. Sakramento adoraciją per visus šiuos metus informuos internetinė svetainė www.tikėjimometai.lt  bei „Marijos radijas“, skelbdamas apie tai informaciją ir kalbindamas šia tema kunigus ar kitus žmones iš šių parapijų.

Ši ypatinga malda šiais Tikėjimo metais yra skiriama tai pat ir už mūsų Tėvynę Lietuvą. Gerai žinome, kad mūsų Tėvynės galia išsilaikyti „žydi vienybėje“. Niekas taip tvirtai nesuvienija žmonių kaip bendras tikėjimas. Todėl stiprindami savo asmeninį tikėjimą į Viešpatį, drauge stipriname mūsų tautos gyvastingumą ir tvarumą. Melskime Gerąjį Dievą, kad šie Tikėjimo metai duotų gausių vaisių mūsų tikėjimo atnaujinimui bei mūsų Tėvynės dvasiniam atgimimui!

2012 m. gruodžio 30 d.