Šventasis Kazimieras

  • Trumpa biografija, esminiai pamaldumo Lietuvoje faktai: katalikai.lt
  • Istorija, asmenybė, maldos, giesmės, šaltiniai Vilniaus arkikatedros svetainėje: www.katedra.lt.