Rinktiniai „Bažnyčios žinių“ straipsniai

Naujai atrinkti

TEMA: Tikėjimas, protas ir laisvė

TEMA: Kultūra ir Europa

  • Tikėjimas, religija ir kultūra. Joseph Ratzinger. Tekstas buvo perskaitytas 1992 m. Zalcburgo akademinių savaičių metu, 1993 m. per Tikėjimo mokymo kongregacijos susitikimą su Azijos vyskupų konferencijų tikėjimo komisijomis Honkonge.(BŽ 2006 m. Nr. 17 (257), p. 15–21)
  • Tikėjimas, tiesa ir kultūra – apmąstymai remiantis enciklika Fides et ratio. Joseph Ratzinger, 1999 m. (BŽ 2006 m. Nr. 16 (256), p. 16–23)
  • Europa kultūrų krizėje. Joseph Ratzinger. Konferencijos tekstas, kurį kardinolas J. Ratzingeris perskaitė 2005 m. balandžio 1 d. Subjako (Subiaco) šv. Scholastikos vienuolyne, įteikiant jam Subjako gyvybės ir šeimos fondo įsteigtą Šventojo Benedikto premiją už gyvybės ir šeimos puoselėjimą Europoje. (BŽ 2005 m. Nr. 15 (231), p. 16–20)

TEMA: Bažnyčia, teologija

  • Bažnyčia ant trečiojo tūkstantmečio slenksčio. Joseph Ratzinger (BŽ 2005 m. Nr. 13–14 (229–230), p. 17–20)
  • Eucharistija ir misija. Joseph Ratzinger. Tema „Eucaristia come genesi della missione” („Eucharistija kaip misijos pradžia”) buvo Como vyskupijos Eucharistinio kongreso, kuriame 1997 m. rugsėjo 10 d. pateikti šie apmąstymai, pagrindinė mintis. Šiek tiek pakeistas šis pranešimas pakartotas 1997 m. rugsėjo 25 d. nacionaliniame Eucharistiniame kongrese Bolonijoje. (BŽ 2005 m. Nr. 16 (232), p. 13–21)
  • Kunigų tarnystė ir gyvenimas. Joseph Ratzinger (BŽ 2005 m. Nr. 18 (234), p. 16–21)
  • Kas iš tikrųjų yra teologija?. Joseph Ratzinger. Padėkos žodžiai Doctor honoris causa vardo suteikimo proga Pamplonos Navarra universiteto Teologijos fakultete 1998 m. (BŽ 2005 m. Nr. 13–14 (229–230), p. 21–23)
  • Tikėjimas ir teologija. Joseph Ratzinger. Kalba, pasakyta Vroclavo teologijos fakultete teologijos garbės daktaro vardo suteikimo proga 2000 m. (BŽ 2005 m. Nr. 13–14 (229–230), p. 23–26)

TEMA: Apie kūrimą ir evoliuciją