Prie tikėjimo slenksčio

Norint įžengti į pastatą, mes visada žengiame per slenkstį, už kurio atsiveria to pastato vidus, mus pasitinka ten gyvenantys. Neretai pirmas žingsnis į nežinomybę mus baugina ir stabdo mus. Tačiau žinia, jog pro šį slenkstį jau žengė daug mūsų artimųjų, draugų, pažįstamų, mus drąsina ir kviečia eiti kartu. Todėl tikėjime reikalinga Dievo malonė ir artimųjų liudijimas, kuris ragina žengti pro tikėjimo slenkstį vidun, kur mūsų laukia mylintis Dievas bei tikinti bendruomenė. Todėl šiame skyrelyje, pasitelkiant įvairią katechetinę medžiagą, kviesime visus tikėjimo kelionėn.
TEMOS
Visi ieško Dievo

Katechumenato katechezė „Dievo ieškojimo ištakos“.
Kalba dr. Artūras Lukaševičius.

Knygelė jaunimui „Tu – genijus“.
Sudarė vysk. Jonas Kauneckas.

Katechumenato katechezė „Žmogaus istorija – Dievo ieškojimo istorija“.
Kalba dr. Artūras Lukaševičius.

Filosofija, istorija, krikščionybė

„Ar Bažnyčia spėja su laiku? “
Dr. Bernardas Gailiaus paskaita (2013-02-27).

„Graikai ir katalikai — kuo panašūs, kuo skirtingi ir kodėl vis dar įdomūs?“
Dr. Naglio Kardelio paskaita (2012-11-18).

FIDES ET RACIO. Jono Pauliaus II enciklika apie tikėjimo ir proto santykį (1998-09-14).

Tikėjimas tarp proto ir jausmo.
Josepho Ratzingerio straipsnis (BŽ 2006, Nr. 8).

Politika, laisvė, moralė

Ar demokratija reiškia moralės nuosmukį?
Filosofų Alvydo Jokubaičio ir Vytauto Radžvilo diskusija (2012 m. Knygų mugė).

Kas yra laisvė?
Popiežiaus Benedikto XVI kreipimasis į Romos kunigų seminarijos bendruomenę 2009 m. vasario 20 d. (BŽ 2009, Nr. 6).

Laisvė ir tiesa. Joseph Ratzinger straipsnis (BŽ 2006 m. Nr. 6).

Kūrimas ir evoliucija

Katechezė „Pasaulio atsiradimas ir evoliucija“.
Kalba dr. Artūras Lukaševičius.

Dabartiniai debatai apie kūrimą ir evoliuciją (10 katechezių).
Kard. Ch. Schönborn (2005–2006)

Bibliniai sukūrimo pasakojimai šiandienos mokslo šviesoje.
Kun. A. Akelaitis, 2012-11-30.

Mokslas ir tikėjimas

Kokį „dievą“ kritikuoja naujojo ateizmo pranašai? (VDU KTF).
Seminaro „Tikėjimas ir mokslas“ įvadas ir diskusija (2012-11-30)

Žmogaus gyvybė, biotechnologijos ir žmogaus orumas

Mitai ir faktai apie žmogaus prieš gimimą apsaugą.
VDU SŠSC, 2008.

Šiandieninės biotechnologijos ir žmogaus orumas (VDU KTF).
Kun. A. Narbekovas, 2012

Žmogaus gyvybės pradžios ir apsaugos problematika Lietuvos studentų požiūriu.
B. Obelenienė, kun. A. Narbekovas | SOTER 2012.43

Bioetikos svarba visuomenėje.
Kun. A. Narbekovas (Paskaita Metodinėje dienoje dorinio ugdymo mokytojams, 2012).