ĮVAIRŪS VAIZDO PROJEKTAI

Kun. K. Rugevičiaus, Sekminių pamokslas katalikų bendruomenės „Gyvieji akmenys" rekolekcijų sodyboje Raudondvaryje (2013-05-19)

Tėvo Raniero Cantalamessa'os OFM Cap. konferencijos Kaune pradžia (2010-06-13).

IN MEMORIAM. Vinco Kolyčiaus žodis jaunimui ir malda krikščioniško jaunimo festivalyje „Dievas yra Meilė“ 2010 m. Pažaislyje. Daugiau apie Vincą K. »
Daliaus Ramanausko filmas (2011) apie šviesios atminties kunigą Juozą Zdebskį ir jo gyvenimą amžininkų atsiminimuose
Daliaus Ramanausko dokumentinis filmas (2005) apie Dievui pašvęstąjį gyvenimą: vienuolijų atsiradimą ir jų dabartį, pašaukimą tapti vienuoliu ar vienuole, sesių bei brolių liudijimai.

Eucharistijos stebuklai (dokumentinis)
Išmalda (VAJC projektas)
Jaunimas jaunimui
Miuziklas „Neįtikėtina“ apie šv. Joną Bosko (2009 04 19, Kaunas)

Dvidešimtmečiai iš viso pasaulio (ir Lietuvos!) atsako į klausimą „Kas yra tikėjimas?“ (Opus Dei Tikėjimo metų videoprojekto serija)

„Tarnauti kitiems“ (jaunimas iš viso pasaulio dalijasi apie savo tarnystes)

Iš Pasaulio jaunimo dienų Madride, 2011. Daliaus Ramanausko filmo epizodai.

Prisimename: Palaimintasis Jonas Paulius II
(1920 05 18 – 2005 04 02) ir vaikai...
(www.catholic-link.com, 2011 m.,
paleisti MP4 iš KIT »)

„Nėra didesnės meilės kaip gyvybę už draugus atiduoti. Jėzus atidavė ją už mus – už tave, už mane... Jis atgavo gyvybę ir mus lydi pilnas meilės. Leiskimės Jo lydimi. Velykos – tai gyvasis Jėzus...“
Šį Velykų sveikinimą Buenos Aires arkivyskupas J. M. Bergoglio parengė prieš išvykdamas į konklavą tam atvejui, jei nespėtų sugrįžti iki Velykų... (itališkas vertimas »)