Tikėjimo metų logotipas

Logotipą naudoti galima tik pastoraciniams tikslams, kilus abejonėms kreipkitės į LVKS. Plačiau apie logotipo originalą ir jo panaudojimą www.annusfidei.va. Dėl vektorinio formato spaudai rašykite Silvijai (silvija @ lcn.lt), prieš tai prašome suderinti jo panaudojimą su LVK sekretoriatu.

Tikėjimo metų logotipas yra paveikslas, kuriame pavaizduotas laivas simbolizuoja tikinčiųjų Bažnyčią. Laivo burės – pats Kristus, kuris mus veda ir kviečia išganymo link . Tai suprantama iš stiebo, kuris yra kryžiaus formos ir Kristų simbolizuojančių raidžių IHS. Viską apgaubianti saulė, žymi Eucharistiją, kuri šviečia ir lydi Bažnyčios tikinčiųjų laivą per istorijos vandenyną, kuriame pasitaiko ir audros bangų.