Dalijuosi tikėjimu ir liudiju

Jėzus kviečia mus gyventi kartu, moko dalintis savo talentais ir supratimu. Kad ir kiti pajustų tų namų šilumą, parodykime savo svetingumą ir supratimą visiems, kurie nori tapti šių namų gyventojai. Būkime matomi ir girdimi tikėjimo bendrakeleiviai su tais, kuriuos sutinkame savo gyvenimo kelyje. Tad šiame skyrelyje kviesime dalintis liudijimais.
TEMOS. Nuorodos į medžiagą šioje svetainėje

Tikėjimo metai

Apaštališkojo nuncijaus arkivyskupo Liugi Bonazzi konferencija Kauno arkivyskupijos tikybos mokytojams [„Džiugaus gyvenimo liudijimas“], 2012-08-29. Verčia s. Liucija Grybaitė FMA.

Liudijimai

Mano susitikimas su JĖZUMI. Kun. br. Paulius Vaineikis OFM (2011-10-25).

Iš Pasaulio jaunimo dienų Madride, 2011. Daliaus Ramanausko filmo epizodai: